ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

zurückVissza a Karrier oldalra

Általános rendelkezések

A SOLVARO GmbH alapvető fontosságúnak tekinti az Ön, mint felhasználó magánéletének védelmét. Ez különösen érvényes a személyes adatainak kezelésére. Weboldalunk használatához Önnek nem szükséges megadni személyes adatait. Bizonyos esetekben azonban szükségünk van a nevére, címére, valamint további adatokra, hogy rendelését feldolgozhassuk. Ahol erre szükség van, ott megfelelően felhívjuk erre a figyelmét. Ezen túlmenően csak abban az esetben tároljuk és kezeljük az Ön személyes adatait, ha Ön azokat önként vagy automatikusan rendelkezésünkre bocsátja.

Adatgyűjtés és feldolgozás

Honlapunk felkereséséről és a honlapon tárolt adattartalmak lehívásáról minden esetben jegyzőkönyv készül. Ide tartozik a lehívott fájlok neve, a lehívás dátuma és időpontja, az átküldött adatok mennyisége, a sikeres letöltésről, a böngészőről és lekérdező domain nevéről való visszajelzés. Az adattárolás belső statisztikai célokat szolgál. Ezen túlmenően jegyzőkönyvezésre kerül a lekérdező számítógép IP-címe is. További személyes adatokat csak akkor kezelünk, ha Ön ezeket önként, például egy érdeklődés, rendelés vagy regisztráció során megadja.

Adatfelhasználás és –továbbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és csak abban az esetben adjuk át harmadik fél számára, ha ez a szerződés lebonyolításához szükséges, mint pl. a rendelési adatok továbbítása a szállítók felé. Semmilyen esetben sem fogjuk személyes adatait vagy az Ön személyéhez köthető adatokat harmadik fél számára bérbe adni vagy eladni. A személyes adatokat kizárólag rendelése feldolgozásához, kérdései megválaszolásához vagy belső anonim statisztikák létrehozásához használjuk. Kivételt ez alól csupán az Ön által kért szolgáltatások jelentenek, melyek esetében az Ön részéről az adathasználathoz való hozzájárulás szükséges, valamint amely esetekben jogszabály állami intézményekhez vagy hivatalokhoz való adattovábbítást írja elő. Az Ön beleegyezésével gyűjtött és tárolt adatokat szerződéses megállapodások keretén belül üzlettársainknak továbbadjuk, amennyiben az az Ön érdekében szükséges. Üzlettársainkat természetesen késztetjük és kötelezzük az adatvédelmi elírások betartására.

Amennyiben weboldalunkon más cégek hirdetéseit helyezzük el, ezt a hirdetésben feltüntetjük. A Landgericht Hamburg 1998. május 12-i “Linkekre vonatkozó felelősség” (312 O 85/98) ítélete egyértelműen kimondja, hogy egy link elhelyezése esetén az elhelyező a belinkelt oldal tartalmáért adott esetben maga is felelősséggel tartozik, tehát felelőssé tehető; ezt csak úgy lehet elkerülni, ha ezektől a tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk, amit a SOLVARO GmbH ezúttal megtesz. A SOLVARO GmbH az Ön beleegyezése nélkül semmiféle adatot nem ad tovább EU-n kívüli országokba, kivéve, ha azt az ügylet lebonyolítása szükségessé teszi és azt a BDSG kifejezetten megengedi.

Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Ön személyes adatainak használatához való beleegyezésre szükség volt, Ön ezt a beleegyezést a SOLVARO GmbH, Turmstr. 3, 73230 Kirchheim unter Teck címen vagy e-mailben az info@solvaro.com címen bármikor visszavonhatja. Adatvédelmi megbízottunk:

Stefan Eisert úr
SEDC
Magdalenenweg 12
85457 Wörth
Tel.: 08123 928639
Mobil: 0173 481 6006
sedc1@web.de

Természetesen érintettként a Regionális Adatvédelmi Felügyelet irodájához is fordulhat.

Regionális Adatvédelmi Felügyelet
(Landesbeauftragte für den Datenschutz)
Königstraße 10A
70173 Stuttgart
0711/ 6155410
poststelle[at]lfdi.bwl.de

Adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Önnek joga van azokat az adatokat, melyeket az Ön beleegyezése alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében gép eszközökkel feldolgozunk, magának vagy harmadik félnek egy általánosan használ, géppel olvasható formában kikérni. Amennyiben Ön az adatok közvetlen átadását kérte harmadik fél számára, ez csak abban az esetben történik meg, ha az technikailag megoldható.

Személyes adatok törlése

A tárolt személyes adatok törlésre kerülnek, ha a weboldal használója és/vagy az ügyfél az adattárolásra vonatkozó beleegyezését visszavonja, ha azok ismeretére a tárolás okául szolgáló cél érdekében már nincs szükség, vagy ha azok tárolása más törvényi okból nem engedélyezett. Az elszámolási és könyvelési célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Google Analytics

Ez a weboldal a kiegészítő „AnonymizeIP“ funkcióval használja a Google Analytics-et, a Google Inc. egy web-elemző szolgáltatását. Ez azt jelenti, hogy az IP-címek nem teljesen, hanem csak rövidített formában kerülnek tárolásra és feldolgozásra annak érdekében, hogy az a személyre vonatkozó közvetlen következtetést kizárja. A Google Analytics használ sütiket is. A sütik által létrehozott, arra vonatkozó információk, hogy Ön ezt a weboldalt használta (beleértve az Ön IP-címét is) az USA-ba kerülnek a Google szerverére, és ott tárolják azokat. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy az Ön weboldalon tett látogatását kiértékelje, jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásáról az oldal üzemeltetői számára, és további, a weboldallal és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Adott esetben a Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbadja, mennyiben erre törvény kötelezi vagy amennyiben a harmadik fél dolgozza fel ezeket az adatokat a Google számára. Google az Ön IP-címét semmi esetben sem kapcsolja össze más adatokkal. Ön megakadályozhatja ezen információk gyűjtését és továbbítását a Google Inc. felé, amennyiben az alábbi linken található böngészőhöz tartozó bővítményt letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sütik

Ajánlataink folyamatos javításához sütiket használunk. Ez alatt kis adatcsomagokat értünk, melyek átmeneti időre az Ön merevlemezén kerülnek tárolásra. A sütik anonimizált módon adatokat gyűjtenek weboldalunk használatáról – az Ön személyére vonatkozó bármiféle következtetés tilos. Ily módon nagyon felhasználóbarát felületet tudunk lehetővé tenni. A sütik ezen kívül segítenek nekünk azonosítani weboldalunk leggyakrabban használt ajánlatait. Ön a sütik böngészőjében történő tárolását a böngésző szoftver egy megfelelő beállításával általánosságban megakadályozhatja; ugyanakkor felhívjuk figyelmét arra, hogy ebben az esetben Ön nem tudja teljes mértékben kihasználni weboldalunk valamennyi funkcióját.

SSL-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak, átvitelének védelme érdekében, mint például a megkeresések során, melyeket Ön nekünk küld, SSL-titkosítást használ. Egy titkosított kapcsolatot Ön úgy ismer fel, hogy egy lakat-jelet lát a böngésző sorban, valamint arról, hogy a böngésző címsora a "http://" –ről "https://" –re vált. Ha az SSL-titkosítás aktiválva van, azokat az adatokat, amiket Ön nekünk továbbít, harmadik fél nem olvashatja.

Hírlevél

Rendszeresen megjelenő, ügyfeleknek szóló hírlevelünket névtelenül megrendelheti és megkaphatja. Azért, hogy Önt személyesen meg tudjuk szólítani, kérjük, adja meg a vezeték– és keresztnevét. E-mail címének megadásán kívül szükségünk van annak igazolására is, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa és hozzájárul a hírlevél küldéséhez. (Double Opt-In). Ezekre az adatokra csak abból a célból van szükségünk, hogy a hírlevelet elküldhessük Önnek és dokumentáljuk erre vonatkozó jogosultságunkat. A hírlevél kiküldéséhez egy szolgáltatót használunk, aki az Ön adatait a törvényben meghatározott módon tárolja. A hírlevél megrendelését és e-mail címének tárolásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Biztonsági előírások

Biztosítjuk Önt arról, hogy személyes adatait minden műszaki és adminisztratív lehetőség segítségével úgy tároljuk, hogy azok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetők. Az e-mailen történő kommunikáció során az adatok teljes biztonságát nem tudjuk biztosítani, ezért bizalmas információk megküldésére a postai utat javasoljuk.

17. 05. 2018